Disclaimer

Home / Disclaimer

De website van Zorg Op de Juiste Plek [ZOJP] wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De op de website van ZOJP vermelde informatie zal van tijd tot tijd worden aangepast, mede vanwege de steeds veranderende wet- en regelgeving. ZOPJP kan evenwel geen enkele garantie geven dat de informatie die in deze website is opgenomen volledig, juist en/of up to date is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van ZOJP staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien ZOJP geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt ZOJP geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van ZOJP.

Website en ontwikkeling

Ontwerp en technische realisatie door Webvilla.